Biuro Rachunkowe APLUS we Wrześni
do początku mapa serwisu kontakt
Oferta

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy Państwu kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz kadrowo-płacową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawowy zakres prac wykonywany przez Biuro Rachunkowe APLUS jest wyszczególniony poniżej.

 

 

KSIĘGI HANDLOWE

• opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz polityki rachunkowości

• prowadzenie ewidencji księgowej dokumentów

• ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

• prowadzenie rejestrów VAT

• rozliczenia deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT

• sporządzanie sprawozdań finansowych: BILANS, RZiS, Informacja dodatkowa

• sporządzanie raportów statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

• ewidencja przychodów i kosztów w PKPiR

• prowadzenie rejestrów VAT

• ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia

• rozliczenia deklaracji podatkowych

• sporządzanie raportów statystycznych do Głównego Urzędu Statystycznego

 

 

RYCZAŁT EWIDENCYJNY

• ewidencja przychodów

• prowadzenie rejestrów VAT

• ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia

• rozliczenia deklaracji podatkowych

 

 

KADRY I PŁACE

• sporządzanie miesięcznych rozliczeń pracowniczych, list płac

• sporządzanie i przesyłanie miesięcznych deklaracji do ZUS

• prowadzenie akt osobowych pracowników

• sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników

 

 

PONADTO OFERUJEMY

• przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej

• reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS

• rozliczenia roczne PIT osób prywatnych