Biuro Rachunkowe APLUS we Wrześni
do początku mapa serwisu kontakt
Strefa Klienta

Nasze Biuro stawia sobie za cel dostosowanie profilu usług do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, tak aby współpraca dawała jak najlepsze efekty.  

 

 

BEZPŁATNE PORADY – dla Klientów, którzy jeszcze nie rozpoczęli działalności gospodarczej  i zdecydują się podpisać z nami umowę, proponujemy bezpłatne porady dotyczące rejestracji nowej firmy.

  

WARTO WIEDZIEĆ

 

ZWROT VAT – ULGA BUDOWLANA

 

W ramach ulgi zwrotowi podlega część kwot podatku VAT zawartego w posiadanych przez podatnika oryginałach faktur VAT, wystawionych po 1 maja 2004 r. i dokumentujących wydatki na zakup niektórych materiałów budowlanych związanych z:

• budową budynku mieszkalnego,

• nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach,

• remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot nie obejmuje wydatków poniesionych na robociznę, nawet jeżeli jest to robocizna razem z materiałem. Uldze podlegają wyłącznie faktury za materiały i urządzenia określone w przepisach.

 

PRZYDATNE STRONY WWW:

ZUS - aktualne wysokości składek
www.zus.pl/default.asp?p=1&id=35

Urząd Skarbowy Września
www.uswrzesnia.pl

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
www.ceidg-1.biz

Kalkulatory

www.infor.pl/kalkulatory

Ministerstwo Finansów
www.mofnet.gov.plMinisterstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.plW razie jakichkolwiek pytań  zachęcamy  Państwa  do  wysłania  wiadomości e-mail: poczta@biuroaplus.pl lub kontakt telefoniczny: 796 496 441.